Szkoła w naszym Ośrodku

Dla nas bardzo ważna jest nauka. Wielu z naszych Podopiecznych ma zaległości szkolne związane z pogłębiającymi się trudnościami. Uważamy, że w ramach pobytu w ośrodku mamy obowiązek umożliwić nadrobienie braków edukacyjnych. 

Na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych zapewniamy w ośrodku naukę szkolną na zasadzie nauczania indywidualnego. Nauczyciele w takiej sytuacji przychodzą prowadzić zajęcia lekcyjne na teren ośrodka. Lekcje odbywają się indywidualnie, co oznacza, że nauczyciel dostosowuje tempo pracy do ucznia, który może pracować zgodnie z własnymi możliwościami. Ponadto w takiej sytuacji jest dużo łatwiej nadrobić zaległości. Oczywiście wszystkie oceny i zaliczenia zdobyte w trakcie nauki w ośrodku „przechodzą” do szkoły, w której uczeń kontynuuje naukę po zakończeniu terapii w ośrodku.

Aby można było zapewnić naukę szkolną potrzebujemy orzeczenia o nauczaniu indywidualnym, które można uzyskać w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (tylko i wyłącznie publicznej) w miejscu zamieszkania lub czasowego przebywania dziecka (u nas również, po zapisaniu do naszej szkoły). Często związane jest to z przeprowadzeniem badań psychologicznych i/lub pedagogicznych. W przypadku starania się o orzeczenie u nas w ośrodku – badania psychologiczne wykonujemy na miejscu, a pedagogiczne w Poradni psychologiczno – Pedagogicznej w Dusznikach – Zdroju.

W przypadku braku zaliczenia lub nieklasyfikowania z niektórych przedmiotów, jest możliwość zaliczania semestru, bądź zorganizowania egzaminu klasyfikacyjnego (uzgadniane jest to indywidualnie z naszą szkołą i nauczycielami).

NASZE SOCIAL MEDIA:

  • Facebook
  • Google+
  • Instagram